English   Русский   Українська

Послуги

Транспортно-експедицiйне обслуговування

Сертифiкацiя

Фiнансова гарантiя та страхування вантажiв


Контакти

(048) 777 - 39 - 43
(048) 777 - 39 - 44
(048) 777 - 39 - 45

info@favoritplus.com.ua


Фiнансова гарантiя та страхування вантажiв

Наша компанiя надає послуги зi забезпечення фiнансових  гарантiй Державної митноiї службi України пiд час транзитних перевезень пiдакцизних товарiв, товарiв, заборонених для перевезення за системою МДП, товарiв iз сумою  податкiв бiльше 50 000 доларiв США, при iмпортi товарiв. Ми здiйснюємо страхування вантажiв та страхування фiнансової вiдповiдальностi з доставки товарiв у митницю призначення.

                  Вантажнi перевезення з компанiєй ТОВ «Фаворiт Плюс» це гарантiя якостi.