English   Русский   Українська

Послуги

Транспортно-експедицiйне обслуговування

Сертифiкацiя

Фiнансова гарантiя та страхування вантажiв


Контакти

(048) 777 - 39 - 43
(048) 777 - 39 - 44
(048) 777 - 39 - 45

info@favoritplus.com.ua


Сертифiкацiя

Наша компанiя готова ефективно та в прийнятний термiн оформити такi  види сертифiкатiв:

- Сертифiкат походження;
    - Сертифiкат Вiдповiдностi на продовольчу та непродовольчу групи товарiв;
    - Ветеринарний сертифiкат;
    - Карантинний дозвiл та Карантинний сертифiкат;
    - Санiтарно-Гiгiєнiчний Висновок;
    - Сертифiкат Вiдповiдностi на лiнiйне виробництво;
    - Висновок або довiдка про код товару;
    - Екологiчний сертифiкат та Екологiчний дозвiл на ввезення небезпечного вантажу.

     Ми можемо здiснити процедуру первинної реєстрацiї компанiї в Державнiй iнспекцiї з карантину рослин та отримати усi необхiднi висновки МПП.