English   Русский   Українська

Послуги

Транспортно-експедицiйне обслуговування

Сертифiкацiя

Фiнансова гарантiя та страхування вантажiв


Контакти

(048) 777 - 39 - 43
(048) 777 - 39 - 44
(048) 777 - 39 - 45

info@favoritplus.com.ua
Запитати

Партнери

Компанiї-партнери:

                                      МП "Iнтекс"

Утворена в 1991 роцi компанiя МП "Iнтекс" - це команда професiоналiв, що надає незмiнно якiснi послуги на ринку автомобiльних перевезень.
     Компанiя має такi лiцензiї: Лiцензiя на здiйснення дiяльностi митного  брокера  серiя АВ № 480964 вiд 04.08.2009,   Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом серiя АВ № 482777 вiд 11.03.2009,  Лiцензiя на здiйснення дiяльностi митного перевезника серiя АА № 784537 вiд 27.01.2006.
     МП "Iнтекс" є офiцiйно зареєстрованим в англiйськiй страховiй компанiї TT-Club транспортним оператором, який користується правом на забезпечення страхового покриття вантажiв, що перевозяться (Сертифiкат №78568/164/10/1).
     МП "Iнтекс" є дiйсним членом Мiжнародноi федерацii транспортних асоцiацiй експедиторiв ФIАТА (з 1998 року), Асоцiацii мiжнародних експедиторiв Украiни (АМЕУ) та Асоцiацii мiжнародних автомобiльних перевезникiв Украiни АсМАП (з 2000 року).

 Контактнi телефони МП "Интекс":(048) 784-28-02; (048) 784-28-03; (048) 784-28-05

факс: (048) 784-28-04

e-mail: intex@gcn.ua
       armor@gcn.ua


     Компанiя "Iнтекс" надає такi види послуг:
     - транспортно-експедицiйне обслуговування експортно-iмпортних та транзитних вантажiв на територiї України,  Росiї, країн СНД;
     - перевезення вантажiв будь-якого ступеня складностi, включаючи негабарит, збiрнi та небезпечнi вантажi;
     - перевезення пiд митним контролем;
     - страхування вантажу;
     - монiторинг вантажу на кожнiй стадiї перевезення.
     Наявнiсть власного автопарку, матерiально-технiчної бази для ремонту та обслуговування транспортних засобiв, професiоналiзм водiїв  гарантують надання сервiсу високої якостi за конкурентоспроможними цiнами.

                                   ТОВ "Мадiтранс"

ТОВ «Мадiтранс» - транспортна компанiя, що виконує автомобiльнi перевезення вантажiв будь-якого об'єму, здiйснює диспетчерське обслуговування  вантажних перевезень. Географiя перевезень охоплює Україну та країни СНД. У власностi пiдприємства автопарк у складi  55 контейнеровозiв.
     Ми спецiалiзуємось на перевезеннях контейнерiв будь-яких типiв.
     Компанiя має повний пакет дозвiльних документiв для виконання автоперевезень:
      - Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом (серiя АВ № 310234 вiд 19.02.2007);
      - Лiцензiя на здiйснення дiяльностi митного перевезника (серiя АА №784574 вiд 16.01.2009);
      - Лiцензiя на здiйснення дiяльностi митного брокера (серiя АВ № 481197 вiд 25.08.2009).

                                                                                      ДП "ДЕЛ"

ДП "ДЕЛ" - транспортна компанiя, що надає послуги з перевезення рiзних видiв вантажу Україною, до країн СНД.
Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом (серiя АВ № 323865 вiд 11.05.2007);

                                                              ТОВ "Iллiчiвськ Транс Контейнер"

Пiдприємство ТОВ "Iллiчiвськ Транс Контейнер" пропонує послуги стоянки  на 30 машиномiсць, що розташована у 200 метрах вiд в'їзду до Iллiчiвського порту. На територiї бази мiсця для ремонта рухомого складу, здаються в оренду офiси.