English   Русский   Українська

Послуги

Транспортно-експедицiйне обслуговування

Сертифiкацiя

Фiнансова гарантiя та страхування вантажiв


Контакти

(048) 777 - 39 - 43
(048) 777 - 39 - 44
(048) 777 - 39 - 45

info@favoritplus.com.ua
Запитати

Фiнансова гарантiя та страхування вантажiв

Доставка вантажiв морем та автомобiльним транспортом:

                                    Морськi перевезення

Основними напрямками є перевезення з країн Пiвденно-Схiдної Азiї, Iндiї, Китаю, Африки, краiн Європи. Завдяки розвиненiй мережi компанiй партнерiв ми маємо можливiсть найбiльш ефективно органiзовувати процес завантаження та координувати усi питання, пов'язанi з вiдправленням товарiв. Ми здiйснюємо монiторiнг руху контейнерiв та iнформування замовника про мiсцезнаходження вантажу, працюємо з усiма морськими лiнiями, що дозволяє знаходити найбiльш конкурентноспроможнi пропозицiї на ринку морських  перевезень.

                               Автомобiльнi перевезення

Наша компанiя здiйснює мiжнароднi, мiжмiськi перевезення, перевезення вантажiв, що потребують особливого температурного режиму та особливого контролю, негабарiтних вантажiв. Ми використовуємо як власнi, так i запозиченi транспортнi засоби. Увесь рухомий склад має страхування в TT-Club. Нашi спецiалiсти здiйснюють консультування клiєнтiв.

                                        Експедирування

Наша компанiя працює в Одеському та Iллiчiвському портах. Ми надаємо послуги з документального оформлення iмпортних, експортних та транзитних вантажiв. За вимогою замовника органiзовуємо перетарку товарiв, маркiрування, зберiгання та розмiщення вантажiв на СТЗ, надаємо комплекс сюрвеєрських послуг.

                                                        Митнi послуги

Наша компанiя надає повний спектр послуг митного оформлення товарiв, включаючи оформлення експортно-iмпортних та транзитних вантажiв, випуск вантажу в режимi iмпорт, проведення акредитацiї підприємств, консультацiйнi послуги, оформлення дозвiльних документiв та сертифiкатiв. Лiцензiя на здiснення дiяльностi митного брокера (серiя АВ № 480965 вiд 04.08.2009).